КОРИСТЕЊЕ

marketonline.mk интернет сајтот се користи без никаков надомест за користењето, а во согласност со наведените услови и правила.
Со користењето на е-продавницата на сајтот marketonline.mk се обврзувате да ги почитувате наведените  услови и правила.

УСЛОВИ

Условите за купување на производи преку е-продавницата на marketonline.mk се дефинирани со следниве параметри: нарачка на производите, , плаќање, подготовка, испорака, рекламација.

Испорачателот на производите во е-продавницата е ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ . ул. Мери Бошкова бр. 21А Кисела Вода, 1000 Скопје

За купувач на е-продавницата marketonline.mk се смета секоја личност која преку електронски пат ќе нарача производи со минимална вредност  од 500 ден.
Сите цени се изразени во македонската национална валута (ден) со вклучен ДДВ.

НАРАЧКА

Производите од е-продавницата се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во кошничка . Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот ќе го избере полето НАПЛАТА , по што купувачот треба да се најави со корисничко име и лозинка или ако е нов корисник да се најави како НОВ КЛИЕНТ, Нареден чекор е избор на испорака  со одбирање на полето МЕТОД НА ИСПОРАКА со што се одбира ден и начин како да се преземе нарачката(има можност подигање од Рептил маркет БЕСПЛАТНО или достава на адреса) и потоа на полето ПЛАТИ со што и завршува Вашата нарачка и добивате  број на нарачка. Напомена: Доколку имате Клуб Рептил картичка или Cashback World картичка, при вршење на нарачка може да искористите само една од нив. ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ се обврзува да ги испорача сите нарачани производи кои за време на испораката ги има. Доколку не е во можност да испорача било кој од нарачаните производи, има должност да го контактира корисникот телефонски или преку e-mail и по можност да го замени производот со друг соодветен.

ЦЕНИ

Цените важат во моментот кога е направено плаќањето.

ПОДГОТОВКА НА НАРАЧКАТА

Нарачаните производи ќе бидат соодветно спакувани од нашиот персонал во соодветни кеси за да истите не бидат оштетени за време на транспортот.
Купувачот е должен при преземањето на нарачката да ја провери од евентуалните оштетувања и веднаш да ја рекламира. Во спротивно не се презема никаква одговорност по однос на рекламацијата за испорака на производите.

ПЛАЌАЊЕ

Купувачот врши плаќање на нарачката со банкарска картичка  , или добива про-фактура доколку е правно лице. По извршената уплата по про-фактурата нарачката се продолжува да се процесира.

 

ИСПОРАКА

Нарачката ја доставуваме со сопствени возила, секој ден во рамките на термините за испорака понудени и избрани на сајтот на marketonline.mk и со професионална компанија за досава на пратки за градовите низ Македонија. Максималната тежина на пратки за достава низ градовите во Македонија (освен Скопје) е 25kg.

ВРАЌАЊЕ/ РЕКЛАМАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИ

Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ на телефон 02 2402-765 , или писмено преку e-mail: e-shop@reptilmarketi.mk.
Купувачот има право на рекламација во следниве случаи:
-испорака на производи кои не се нарачани.
-испорака на производи на кои им е истечен рокот на употреба.
-испорака на производи кои имаат грешки или оштетувања кои настанале при транспортот.
Во случај да не е во можност да испорача други производи, ДПТУ РЕПТИЛ ДООЕЛ  ќе му ги надомести на купувачот неговите трошоци и вредноста на производите кои не може да му се испорачаат.

ОРИЕНТАЦИОНА ЦЕНА

Цената во Вашата кошничка е Ориентациона цена. Тоа е наша проценка колку ќе изнесува Вашата нарачка кога ќе Ви ја доставиме сo нарачаните производи. Меѓутоа истата може да се разликува минимално во зависност од производите кои Ви се испорачани. Тоа посебно се однесува во делот на спакуваните производи со различна грамажа (пр.Овошје и Зеленчук, Сувомеснати производи, млечен програм, замрзнат програм итн.) За производите што се на размерување, отстапување е дозволено до +/-50гр., ова значи дека производите што се во вакум пакување , а се со цена на килограм, ќе Ви доставиме производот со најсоодветна грамажа.