ПОЛИТИКА ЗА КОЛАЧИЊА (COOKIES)

РЕПТИЛ има право (но не и обврска) на компјутерот на Корисникот или на други терминални уреди да инсталира колачиња – мали текстуални датотеки кои се зачувани на некоја Интернет страница преку интернет сервер на хард дискот на Корисникот и дава можност за обновување на информациите за Корисникот бидејќи тие ги препознаваат сајтовите/страниците што неговиот/нејзиниот терминален уред ги користи и/или пребарува.

При обезбедувањето на услугите, РЕПТИЛ задржува информации и добива пристап до информациите и процесите кои се зачувани на терминалниот уред на корисникот со цел:

1.4.1.   На Корисникот да му обезбеди нормален и квалитетен пристап до Услугите, заедно со сите функционални можности; да провери присуство на скрипти, софтверски апликации и подесувања на терминалниот уред на корисникот, кои се неопходни за нормален пристап и користење на Услуги и да ги извести него/неа доколку ги нема;

1.4.2.   Да следи и да се спречи користење на мулти-сметки (регистрирање и користење на повеќе Кориснички сметки од страна на истото лице) со злонамерни дејствија;

1.4.3.   Визуализира и не-визуализира елементи од РЕПТИЛ веб-сајтот за кои има посебни барања кои се или не се компатибилни на одредени карактеристики, квалитети или опции на терминалниот уред на Корисникот (на пример: широчина на екран, резолуција и други);

1.4.4.   Да ги прилагоди Услугите и да обезбеди автоматско прикажување или криење на различни елементи од РЕПТИЛ веб-сајтот, во согласност со желбите и подесувањата на корисникот;

1.4.5.   Да ги рекламира и истражува преференците на Корисникот.

Колачињата кои ги користи РЕПТИЛ не зачувуваат информации (лични податоци) кои овозможуваат идентификација на корисникот како физичко лице. Нивната намена е исклучиво да се идентификува користеното од страна на прелистувачот и/или терминалниот уред на Корисникот.

Корисникот има право во секое време да го одбие зачувувањето и/или пристап до информациите кои се зачувани на терминалниот уред кој го користи Корисникот.

Забраната и/или бришењето на колачињата од страна на Корисникот може целосно или делумно да му оневозможи на Корисникот да пристапи до РЕПТИЛ веб-сајтот и/или Услугите, да ги промени или отстрани преференциите што Корисникот претходно ги поставил на РЕПТИЛ веб-сајтот и/или значително да го влоши квалитетот на Услугите, за што РЕПТИЛ не презема одговорност.

Корисникот има право во кое било време од РЕПТИЛ да добие информација за податоците кои се зачувани на неговиот терминален уред, со испраќање прашање до РЕПТИЛ на следната e-меjл адреса: e-shop[at]РЕПТИЛ[dot]com (е-мејл адресата е напишана на овој начин со цел да не заштити од SPAM; Ве молиме заменете ги [at] со @, и [dot]со ‘.’)

РЕПТИЛ користи два вида на колачиња – “привремени” (кои се избришани од меморијата на терминалниот уред на корисникот кога корисникот го затвора интернет прелистувачот) и “постојани” (кои се зачувуваат на терминалниот уред на корисникот додека тој /таа не ги избрише). Корисникот може да ги отстрани постојаните колачиња според инструкциите на интернет прелистувачот што го користи. Колачињата што ги користи РЕПТИЛ содржат идентификациски број кој помага при идентификацијата на Корисникот.